<menuitem id="08a14"></menuitem>
  <track id="08a14"><pre id="08a14"></pre></track>
  1. <th id="08a14"><table id="08a14"></table></th><button id="08a14"></button>
   1. <track id="08a14"><rt id="08a14"></rt></track>
    <th id="08a14"><table id="08a14"></table></th><legend id="08a14"></legend>

    欢迎来到原中小学教育资源网!

    四年级数学上学期第一单元测试题

    试题 时间:2018-08-30 我要投稿
    【www.0513rg.com - 试题】

     四年级数学上册第一单元测试题(F卷)

     _________学校______年级姓名________

     一、填空题(26分)

     1、在90后面添()个0是90万,添()个0是9亿。

     2、和1000000相邻的两个数是()和()。

     3、500005005这个数,在左边的5表示(),中间的5表示(),右边的5表示()。

     4、57925680这个数里包括()级和()级,它是()位数。最高位是()位,表示()。

     5、最小的五位数和最大的五位数的和是()。

     6、用3个5和2个0组成的五位数中,最大的五位数是(),最小的五位数是(),只读一个零的数是(),两个零都读出来的数是()。

     7、三个连续自然数的和是231,这个数分别是()、()和()。

     8、万位后面一位是()位,右面一位是()位;十亿位左面一位是()位,右面一位是()位。

     二、判断题(16分)

     1、万位、十万位、百万位和千万位都是计数单位。()

     2、比较两个数的大小时,首先看最高位上的数。()

     3、自然数的个数是无限的,没有最大的自然数。()

     4、最小的七位数比最大的八位数少1。()

     5、用5、7、9、0组成的最大的四位数是9705。()

     6、17500050读作一千万七百五十万零五十。()

     7、一个数字占有的数位不同,表示的数的大小也不同。()

     8、一个数四舍五入到万位后是9万,这个数最大是94999。()

     三、选择题(16分)

     1、下面各数,只读一个零的是()。

     A.20600000B.94000000C.10600900D.50220703

     2、7()580≈8万,()里可填的数字范围是()。

     A.0~4B.1~4C.5~9D.0~9

     3、读两级数时,()的0都不读。A.每级前面B.每级中级C.每级末尾

     4、整数最小的计数单位是()。A.0B.1C.10

     5、比最大的七位数多1的是()。A.10000000B.10000001C.100000000

     6、最大七位数比最大四位数多()。A.9990000B.99999C.9999D.999

     7、最小的九位数是最小的三位数的()倍。

     A.1000000B.100000C.10000D.1000

     8、下列各数中,最接近1亿的数是()。

     A.100000100B。999999990C。110000000D。90000000

     四、解决问题。

     1、一个数省略万位后面的尾数是17万。那么这个数在省略之前最大的是多少?最小的是多少?(3分)

     2、写出下面个各数。(6分)

     四亿五千万零六九千零六万

     三十亿零四万七千四千亿零二千

     五百零八亿六百零四万零七

     3、按要求写数。(20分)

     (1)、用两个0和三个8组成一个五位数,其中只读出一个0的数是(),两个0都读出来的数是(),两个0都不读出来的数是()。

     (2)、由0、2、9、7、4组成一个最大的五位数是(),最小的五位数是()。

     (3)、一个数有三个亿、八千零三个万和四百二十个一组成,这个数是(),约是()万。

     (4)、把6、9、0三个数组成不同的三位数共有()个。按从小到大排列为()。

     4、将两个数分别四舍五入到万位,都近似地等于5万,而且这两个数只相差5,其中一个大于5万,一个小于5万,这两个数各是什么?(7分)

     5、用“万”或“亿”作单位求出下列各数的近似数(6分)

     886500≈9324500≈

     39400000≈9998543≈

     98005005≈1943009546≈

     496000003000≈89457005900≈

    热门文章
    本港台同步开奖直播室网址-本港台同步直播-本港台网页直播
    m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com